Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe TASOMAX

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe TASOMAX

THÀNH PHẦN Trong 1 viên nén bao phim chứa: – 495 mg cao dược liệu tương đương với: Kim tiền thảo (Herba Desmoidii styracifolii) 2250 mg, Bạch mao căn (Rhizoma Imperatae cylindricae) 1125 mg, Hoàng cầm (Radix Scutellariae) 340 mg, Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis) 225 mg, Nhân trần...
Xem chi tiết